Svensk Vandring

Gamla stan

2019-02-18 - kl.18.30 - 28 platser
2019-02-20 - kl.18:30 - 27 platser
2019-02-22 - kl.18:30 - 30 platser
2019-02-23 - kl.16:30 - 30 platser
2019-02-23 - kl.18:30 - 30 platser
NYHET
Svensk Vandring

Södermalm

2019-03-01 - kl.18:00 - 20 platser
2019-03-03 - kl.16:00 - 20 platser
2019-03-07 - kl.18:00 - 20 platser
2019-03-12 - kl.18:00 - 20 platser
English Tour

Gamla Stan

2019-02-18 - kl.19:00 - 22 platser
2019-02-22 - kl.19:00 - 26 platser
2019-02-23 - kl.19:00 - 24 platser
2019-03-01 - kl.19:00 - 28 platser
2019-03-04 - kl.19:00 - 28 platser
NEW
English Tour

Södermalm