Svensk Vandring

Gamla stan

2019-05-28 - kl.10:00 - 12 platser
2019-05-31 - kl.18:30 - 30 platser
2019-06-01 - kl.16:30 - 30 platser
2019-06-01 - kl.18:30 - 30 platser
2019-06-03 - kl.18:30 - 30 platser
NYHET
Svensk Vandring

Södermalm

2019-06-02 - kl.18:00 - 20 platser
2019-06-05 - kl.18:00 - 20 platser
2019-06-06 - kl.18:00 - 15 platser
2019-06-12 - kl.18:00 - 20 platser
2019-06-17 - kl.18:00 - 20 platser
English Tour

Gamla Stan

2019-05-27 - kl.19:00 - 30 platser
2019-05-28 - kl.19:00 - 28 platser
2019-05-30 - kl.19:00 - 28 platser
2019-05-31 - kl.19:00 - 30 platser
2019-06-02 - kl.19:00 - 30 platser
NEW
English Tour

Södermalm