Svensk Vandring

Gamla stan

2017-09-26 - kl.14:30 - 21 platser
2017-09-27 - kl.18:30 - 22 platser
2017-09-29 - kl.18:30 - 30 platser
2017-09-30 - kl.16:30 - 28 platser
2017-09-30 - kl.18:30 - 24 platser
Svensk Vandring

Södermalm

2017-09-30 - kl.18:00 - 24 platser
English Tour

Gamla Stan

2017-09-27 - kl.19:00 - 22 platser
2017-09-29 - kl.19:00 - 26 platser
2017-09-30 - kl.19:00 - 30 platser
2017-10-02 - kl.19:00 - 30 platser
2017-10-06 - kl.19:00 - 30 platser
English Tour

Södermalm

2017-10-07 - kl.18:00 - 24 platser